จดทะเบียน

1.  จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  • ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้าน บาท ค่าบริการ 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)
  • ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท ค่าบริการเพิ่มขึ้นตามค่าธรรมเนียมที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจเรียกเก็บ

2.  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

  • ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้าน บาท ค่าบริการ 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)
  • ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท ค่าบริการเพิ่มขึ้นตามค่าธรรมเนียมที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจเรียกเก็บ

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมในการจัดตั้งบริษัท

3.  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ค่าบริการ 2,500 บาท

4.  จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน

  • ค่าบริการ 2,500 บาท

5. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขากิจการ ฯลฯ

  • ค่าบริการ 2,500 บาท

6. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี

  • ค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการค้าและรายได้ของกิจการ)

7. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  • ค่าบริการ 2,500 บาท

ติดต่อ

ปรึกษารายละเอียดการรับบริการง่ายๆเพียงส่งข้อความ

เราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด